Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 195 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1,  т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

  1. Освобождава Борислав Рачев като член на Постоянната комисия Бюджет и финанси, като на негово място избира Гюнай Кадънкова.
  2. Освобождава Борислав Рачев като член на Постоянната комисия по Комунални дейности, транспорт и безопасност на движението, като на негово място избира Гюнай Кадънкова.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)