Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 196 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 196
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:
1. Приема годишния план за развитие на социалните услуги в Община Русе – 2013 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

„>Изтеглете цялото решение от тук!