Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 196 Прието с Протокол № 7/28.03.2024г.

На основание чл.57, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

            Утвърждава график за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за  периода от месец април 2024 г.  до месец юли 2024 г., както следва:

  • 25.04.2024 г.
    • 30.05.2024 г.
    • 27.06.2024 г.
    • 18.07.2024 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)