Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 198 от 16.05.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 198
Прието с Протокол № 10/16.05.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.7 от ЗМСМА, чл. 35 от Закона за социалното подпомагане, чл. 52, ал.1 и 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

І. Отменя Решение № 795, прието с Протокол № 37 от 28.01.2010 г. на Общински съвет – Русе
ІІ. Сформира Обществен съвет за социално подпомагане в състав :
1. Васил Пенчев – Председател Общински съвет – Русе
2. Иван Григоров – Заместник-кмет „Хуманитарни дейности”
3. д-р Теодора Константинова – член на ПКЗСП при ОбС
4. доц. Сашо Нунев – член на ПКЗСП при ОбС
5. Ирена Петрова – Директор дирекция „Хуманитарни дейности” – Община Русе
6. Вяра Георгиева – директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Русе
7. Стефан Марков – изпълнителен директор на РКО „Каритас” – Русе
8. д-р Руденко Йорданов – директор на секретариата на Областния съвет на БЧК
9. Радка Атанасова – председател на сдружение „Свят за всички” – Русе
10. Секретар: Мариела Личева – началник отдел „Здравеопазване и социални дейности” – Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)