Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 199

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 199
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, чл. 26 ал. 1, чл. 29 ал. 2 от Наредба 17 на ОбС Русе, общинският съвет реши:

1. Удостоява проф. Атанас Митков с наградата „Почетен гражданин на град Русе”.