Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 2 от 08.11.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 2
Прието с Протокол № 1/08.11.2011 г.

На основание чл.10, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема правила за избор на Председател на ОбС – Русе и утвърждава бюлетина за гласуване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)