Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 2

РЕШЕНИЕ № 2
Прието с Протокол № 1/10.12.2007 г.

    На основание чл. 10 ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема правила за избор на Председател на ОбС – Русе и утвърждава бюлетина за гласуване.