Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 20

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 20
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

                На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.3, ал.2, т.1  и чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, общинският съвет реши:

                І. Обявява имоти в гр.Русе, както следва:
                1.   ул.”Доростол” № 34, представляващ УПИ І, кв.322 с площ 2293 кв.м. и построените върху него основна триетажна сграда със сутерен и мансарден етаж със застр.площ 244 кв.м. и спомагателна сграда със застр.площ 187 кв.м., предоставен за ползване на ДВОДЛРГ „Райна Гатева”;
                2.   ул.”Доростол” № 108, представляващ УПИ І, кв.338.1 с площ 4443 кв.м. и построената върху него двуетажна масивна сграда със застр.площ 941 кв.м. предоставен за ползване на ДВОДЛРГ”Св.Димитър Басарбовски”,
                за публична собственост  и ги вписва в списъка за имоти публична общинска собственост. За същите следва да се съставят актове за публична общинска собственост.