Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 200

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 200
Прието с Протокол № 13/15.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл.17 т.1 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Упълномощава представителите на Общинския съвет в ОС на „МБАЛ” АД д-р Теодора Константинова и д-р Иван Стоянов да гласуват по точките от дневния ред на Общото събрание, което ще се проведе на 29.05.2008 г., както следва:
– по т. 1,2,3,4 и 5 – „за”
– по т. 6 – по целесъобразност.