Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 201

РЕШЕНИЕ № 201
Прието с Протокол № 14/26.05.2008 г.

На основание чл.21, ал.2, чл.20, във връзка с чл.17, т.3 от ЗМСМА и чл.36 от Закона за народната просвета, общинският съвет реши:

1. Предлага на министъра на образованието и науката да преобразува от държавно училище в общинско училище, считано от 01.09.2008 г.
2. Предлага на министъра на образованието и науката да деактува собствеността на ПУ „Д-р Петър Берон” от публична държавна в публична общинска собственост, считано от 01.09.2008 г.
3. Предлага на министъра на образованието и науката да извърши пренасочване на средствата по единен разходен стандарт от бюджета на Министерството на образованието и науката към бюджета на Община Русе, считано от 01.09.2008 г.