Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 202 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1, т.5, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:
1. Удостоява посмъртно със званието “Почетен гражданин на град Русе” генерал-майор Ваньо Митков Танов за неговите значими постижения и резултати в областта на борбата с престъпността и контрабандата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)