Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 202

РЕШЕНИЕ № 202
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 24 и във връзка с чл. 44, ал. 1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Русе за периода от декември 2007 г. до април 2008 г. включително.