Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 203 Прието с Протокол № 8/21.04.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА, във връзка с чл. 26, ал. 1, т.5, във връзка с чл. 26, ал. 1, т. 2 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:
1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” именития учен проф. Румяна Ценкова за постигнати високи държавни и международни постижения в областта на науката.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)