Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 206

РЕШЕНИЕ № 206
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.6, ал.1 от Закона за общинската собственост и чл.2, ал.2 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1. Обявява имот намиращ се на територията на община Русе ОУ “Хр. Ботев” с. Басарбово, за имот частна общинска собственост. За същия следва да се състави акт за частна общинска собственост.