Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 209 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал. 1, т.12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 79, ал.4 от Закона за опазване на околната среда и във връзка с чл. 52, ал.1, ал.3, т.2 и ал.8 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет – Русе реши:

  1. Приема Актуализирана програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2021-2028 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)