Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 209 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл.187, ал. 2 от Закона за културното наследство, Общински съвет – Русе реши:
І. Дава съгласие цените на входните билети за двете международни изложби, организирани от Общински културен институт Художествена галерия –Русе през периода 01.06.2016 г. – 30.07.2016 г.:
1. Литографии и гравюри на световно известния френски художник Пиер-Огюс Реноар (1841 – 1919), собственост на колекционера Томас Емерлинг;
2. Проект „Издирва се“, представляващ петнадесет персонажа на театралната сцена, киноекрана и исторически личности, създадени с помощта на фотографията и силикона, изработени от румънските студиа за реклама и медии Mask Studio и GreenMind, да бъдат както следва:
а) за ученици, войници и пенсионери – 2,00 лв.;
б) за други граждани – 5,00 лв.
ІІ. С реализираните приходи от продажбата на входните билети по т. І, да се завиши бюджетът на Общински културен институт Художествена галерия – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)