Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 211

РЕШЕНИЕ № 211
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Приема Програма за оптимизация на мрежата на общинските училища за учебната 2008/2009г.