Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 213 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Приема допълнение на Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №82, прието с протокол №6/21.02.2020 г., както следва:

1.1. създава нова точка №69 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шести септември“ №56, етаж 2, апартамент №3, предмет на АЧОС №9687/19.02.2020 г.

1.2. създава нова точка №70 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шести септември“ №56, етаж 2, апартамент №4, предмет на АЧОС №9688/19.02.2020 г.

1.3. създава нова точка №71 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шести септември“ №56, етаж 2, апартамент №5, предмет на АЧОС №9689/19.02.2020 г.

1.4. създава нова точка №72 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шести септември“ №56, етаж 2, апартамент №6, предмет на АЧОС №9690/19.02.2020 г.

1.5. създава нова точка №73 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шести септември“ №56, етаж 3, апартамент №9, предмет на АЧОС №9691/19.02.2020 г.

1.6. създава нова точка №74 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шести септември“ №56, етаж 3, апартамент №10, предмет на АЧОС №9692/19.02.2020 г.

1.7. създава нова точка №75 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шести септември“ №56, етаж 4, апартамент №15, предмет на АЧОС №9694/19.02.2020 г.

1.8. създава нова точка №76 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ул. „Шести септември“ №56, етаж 5, апартамент №23, предмет на АЧОС №9695/19.02.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

СПИСЪК №2

ВЕДОМСТВЕН ФОНД

№ по редАдресБрой стаиАОС
 1.       Ул. „Баба Тонка” № 15, ЖСК „Сила”, ет. 3, ап. „Б”                  4+б       3780
 2.       Бл.  „Бачо Киро”, вх. „В”, ет. 5, ап. 14                                          2          3343
 3.       Бул. „Ген. Скобелев“ № 52, бл. „Бачо Киро“, вх. 3,ет. 5, ап. 15 2         7107
 4.       Ул. „Борисова” № 6, бл. 13, вх. „А”, ет. 4, ап. 16                        2          3248
 5.       Ул. „Борисова” № 6, бл. 13, вх. „В”, ет. 1, ап. 1                           3          3249
 6.       Ул. „Борисова” № 16, бл. 14, вх. „В”, ет. 1, ап. 2                      2 пр.      3491
 7.       Ул. „Борисова” № 63, вх. „Б”, ет. 7, ап. 20                                   2          3069
 8.       Ул. „Борисова” № 63, вх. „В”, ет. 1, ап. 1                                     2          1789
 9.       Ул. „Борисова” № 63, вх. „Г”, ет. 6, ап. 11                                   2          3077
 10.       Бул. „Ген. Скобелев” № 115, вх. „Б”, ет. 7, ап. 20                       2          3225
 11.       Ул. „Д.Корсаков”19, вх. 2, ет. 0, ап. 6-А                                       1          8538
 12.       Ул. „Д.Корсаков”19, вх. 2, ет. 0, ап. 6-Б                                        1          8539   
 13.       Ул. „Eпископ Босилков” № 5, вх. „Б”, ет. 3, ап. 11                     2            555
 14.       Ул. „К. Иречек” № 20, ет. 5, ап. 2                                                  1          3986
 15.       Бл. “Опера”, ул. „Св. Горазд“ № 1, вх. 2, ет. 2, ап. 6                  2          7209
 16.       Бл. “Опера”, ул. „Св. Горазд“ № 1, вх. 2, ет. 2, ап. 7                   2          7210
 17.       Бл. “Опера”,ул „Муткурова“№ 30, вх. “В”, ет. 4, ап. 23 и 24     2          3244,3243
 18.       ЖК “Родина”,бл.“Странджа планина”, вх.“Е”, ет. 1, ап. 30       3+б      1344
 19.       ЖК “Родина”, бл. “Балатон”, ет. 10, ап. 51                                  1            297
 20.       Ул. “Славянска” № 14, вх. „А”, ет. 3, ап. 13                                 1          8767
 21.       ЖК “Възраждане”, бл. “Балчик”, вх. “А”, ет. 2, ап. 1                 1          3107
 22.       ЖК „Възраждане“, ул. „М. Григорий“ № 3,

            бл. „Балчик“, вх. 1, ет. 5, ап. 1                                                       1          9104

 •       ЖК “Възраждане”, бл. “Балчик”, вх. “А”, ет. 6, ап. 2                 1          3106
 •       Бл. “Вела Пискова”, вх. „Г“, ет. 1, ап. 9                                       1            189
 •       ЖК “Възраждане”, бл. „Л. Ивошевич”, вх.”Б”, ет. 4, ап. 7         2            525
 •       ЖК “Възръждане”, ул. „Доростол“ № 31,

            бл. „Кристал”, вх. „Б”, ет. 6, ап. 14                                             3+б        998

 •       ЖК “Възраждане”, бл. “Мадара”, вх. “Г”, ет. 5, ап. 11               1            526
 •       ЖК “Възраждане”, бл. “Мадара”, вх. “Д”, ет. 6, ап. 14               1            527
 •       ЖК “Възраждане”, бл. „Твърдина”,

            ул. „Доростол“ № 51,вх. 2, ет. 4, ап. „Г”                                      3            537

 •       ЖК “Възраждане”, бл. „Тулча”,

            ул. „Студентска“ № 61, вх. „В”, ет. 7, ап. „Ж”                             2            552

 •       ЖК “Здравец”, бл. 86, вх. А, ет. 5, ап. “А”                                   3          3370
 •       ЖК “Здравец”, бл. “Марица”, вх. „А”, ет. 6, ап. “Б”                   1            920
 •       ЖК “Здравец”, бл. “Мургаш”, вх. “Б”, ет. 11, ап. 40                 1+к       1033
 •       ЖК “Здравец-север”, бл. “Потсдам-І”, вх. “Б”, ет. 5, ап. 5         1          1139
 •       ЖК “Здравец-север”, бл. “Потсдам-І”, вх. “Б”, ет. 7, ап. 5         1          1140
 •       ЖК  “Здравец-север”, бл. „Потсдам-І”, вх. „В”, ет. 4, ап. 8        1          1141
 •       ЖК „Здравец-север”, бл. „Рупел”, вх. „Б”, ет. 6, ап. 5                1          1619
 •       ЖК „Здравец-север”, бл. „Шар пл-на”, вх. „В”, ет. 8, ап. 8        1            496
 •       ЖК „Здравец-изток”, бл. „Енергетик-ІІ”, ет. 3, ап. „В”              3          1714
 •       ЖК “Дружба-1”, бл. 3, вх. “А”, ет. 8, ап. 23                                 2          2305
 •       ЖК “Дружба-3”, бл. 12, вх. „Ж“, ет. 6, ап. 17                              2          1149
 •       ЖК „Дружба-3”, бл. 52, вх. ”Б”, ет. 2, ап. 4                                3+б         485
 • Ул. “Муткурова” № 34, ет. 1, ид.№ 4                                            2          9571
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 1, ид.№ 5                                           2          9572
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 1, ид.№ 6                                            1          9587
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 1, ид.№ 7                                            1          9588
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 2, ид.№ 8                                            1          9573
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 2, ид.№ 9                                           2          9589
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 2, ид.№ 10                                          2          9590
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 3, ид.№ 11                                          1          9591
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 3, ид.№ 12                                          1          9592
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 3, ид.№ 13                                         1          9601
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 3, ид.№ 14                                          1          9604
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 3, ид.№ 15                                          1          9605
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 3, ид.№ 16                                          1          9608
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 4, ид.№ 17                                         2          9609
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 4, ид.№ 18                                          1          9611
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 4, ид.№ 19                                          1          9612
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 4, ид.№ 20                                          1          9613
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 4, ид.№ 21                                          1          9614
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 5, ид.№ 22                                         2          9615
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 5, ид.№ 23                                          1          9616
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 5, ид.№ 24                                          1          9617
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 5, ид.№ 25                                          2          9618
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 6, ид.№ 26                                         2          9619
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 6, ид.№ 27                                          1          9620
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 6, ид.№ 28                                          1          9621
 •       Ул. “Муткурова” № 34, ет. 6, ид.№ 29                                          2          9622
 •       Ул. Шести септември“ № 56, ет.2, ап.3                                        1          9687
 •       Ул. Шести септември“ № 56, ет.2, ап.4                                        1          9688
 •       Ул. Шести септември“ № 56, ет.2, ап.5                                        1          9689
 •       Ул. Шести септември“ № 56, ет.2, ап.6                                        1          9690
 •       Ул. Шести септември“ № 56, ет.3, ап.9                                        1          9691
 •       Ул. Шести септември“ № 56, ет.3, ап.10                                      1          9692
 •       Ул. Шести септември“ № 56, ет.4, ап.15                                      1          9694
 •       Ул. Шести септември“ № 56, ет.5, ап.23                                      1          9695

Защитени жилища:

 1. ЖК „Дружба-3”, ул. „Йоаким Груев“ № 3

            бл. 52, вх. „В”, ет. 1, ап. 1                                                         4+б           7361

 • ЖК „Дружба-3”, ул. „Йоаким Груев“ № 3,

             бл. 52, вх. „В”, ет. 1, ап. 2                                                              3          7362

Приемни:

 1. Ул. “Княжевска” № 29, ет. 2                                                          3          4200
 2. Ул. „Борисова” № 6, бл. 13, вх. „А”, ет. 1, ап. 3                          3          3247

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)