Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 216 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 17, т. 5 от ЗМСМА  Общински съвет – Русереши:

Дава съгласие за увеличаване на извънщатната численост на Регионален исторически музей – Русе с 4 /четири/ бр. за сметка на собствените приходи на музея. 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)