Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 216 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и във връзка с чл. 26а, ал. 5 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:

1. Приема отчетите на Председателите на народните читалища за осъществените читалищни дейности в изпълнение на Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2015 г. съгласно Приложение 1 и Приложение 2.

ИЗТЕГЛЕТЕ ЦЯЛОТО РЕШЕНИЕ ОТ ТУК!

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)