Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 218 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл.14, ал. 7, във връзка с чл.14, ал. 2 от Закона за общинската собственост; чл. 57, ал.1 от Закона за устройство на територията; чл.11, ал.1 и ал. 2 от Наредба №1; чл.5, ал. 2 от Наредба №7; чл.31, ал.1, т.1.2 и ал.3; чл. 45 от Наредба № 12 на Общинския съвет; раздел І, чл.2, ал.1, т.38, ал.2, раздел ІІ, чл.3 и чл.5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общинският съвет реши:
І.Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на рекламно информационни елементи с площ над 3,00кв.м. за срок от пет години, както следва:
1. Позиция № 17, намираща се в гр. Русе, вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 4,00/3,00;
2. Позиция № 19, намираща се в гр. Русе, вход от гр.София, в разделителната ивица, с размери 4,00/3,00;
3. Позиция № 27 от общата схема, намираща се в гр. Русе, вход от гр.София в разделителната ивица, с размери 6,00/3,00;
4.Позиция № 43, намираща се в гр. Русе, бул.”България”, в разделителната ивица, посока Дунав мост, с размери 4,00/3,00;
5.Позиция № 47, намираща се в гр. Русе, бул.“България“ в участъка срещу Пожарната, с размери 4,00/3,00;
6.Позиция № 59, намираща се в гр. Русе, вдясно от входа за ГКПП-Дунав мост, с размери 4,00/3,00;
7. Позиция № 72, намираща се в гр. Русе, в ляво по пътя за гр. Силистра, след Дунав мост, с размери 4,00/3,00;
8.Позиция № 151 от общата схема, намираща се в гр. Русе, в тревната площ на Кръгово движение, бул.”Цар Освободител”, срещу сградата на РДВР, посока Кооперативен пазар-център, с размери 4,00/3,00;
9. Позиция № 203, намираща се в гр. Русе, ул. „Никола Петков“, срещу млечна кухня с размери 4,00/3,00;
Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе е 15,44 лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС на месец.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг с явно наддаване по т.1, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг със срок на договорите – пет години.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)