Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 218 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Ремонт на пет сгради от образователната инфраструктура на гр. Русе, в т.ч. изграждане на спортни площадки, облагородяване на дворни пространства и внедряване на мерки за енергийна ефективност“ на сградите на ЦДГ „Пинокио“ 1, ЦДГ „Пинокио“ 2, ЦДГ „Русалка“ 2, Математическа гимназия „Баба Тонка“, СОУ „Христо Ботев“.
2. Гарантира, че съответните образователни институции – ЦДГ „Пинокио“ 1, ЦДГ „Пинокио“ 2, ЦДГ „Русалка“ 2, Математическа гимназия „Баба Тонка“, СОУ „Христо Ботев“, няма да бъдат закривани за период, не по-малък от 5 години от крайното плащане към бенефициента.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)