Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 221 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; във връзка с чл.14, ал.2 и ал. 7, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост; във връзка с чл. 56, ал.1, т. 2 и ал. 5 от Закона за устройство на територията; във връзка чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общинския съвет за общинската собственост; във връзка с раздел І, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 4 и т. 39 и ал. 2, раздел ІІ, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

                 1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 23.11.2020 г. до 03.01.2021 г. включително, на следните обекти – общинска собственост:

                 1.1.1  Част от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Света Троица“, означен с номер К1, с размери 2,50/ 5,00 м, заедно с прилежаща площ за маси означена със „ЗМ1“ с размери 2,50/ 8,00 м, съобразно „Подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар на пл. „Света троица“ в Зона „Б“ (площад „Свобода“) – гр. Русе, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.07.2020 г., с обща площ на предоставяните терени 32,5 кв. м, отдавани под наем като за заведение за бързо хранене с алкохол, включващо в асортимента на предлаганите продукти поне греяно вино, топли безалкохолни и алкохолни напитки  и прясно приготвена храна, с начална тръжна наемна цена за всеки терен поотделно – 293,00 лв. (двеста деветдесет и три лева) без включен ДДС, за целия период.

                 1.1.2.  Част от терен – публична общинска собственост, в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Света Троица“, означен с номер К2, с размери 2,50/ 5,00 м, заедно с прилежаща площ за маси означена със „ЗМ2“ с размери 2,50/ 8,00 м, съобразно „Подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар на пл. „Света троица“ в Зона „Б“ (площад „Свобода“) – гр. Русе, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.07.2020 г., с обща площ на предоставяните терени 32,5 кв. м, отдавани под наем като за заведение за бързо хранене с алкохол, включващо в асортимента на предлаганите продукти поне греяно вино, топли безалкохолни и алкохолни напитки  и прясно приготвена храна, с начална тръжна наемна цена за всеки терен поотделно – 293,00 лв. (двеста деветдесет и три лева) без включен ДДС, за целия период.

                 1.2. Коледни къщички, разположени в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Света Троица“, с номера 1,2, 5,6,25 и 26, всяка с размери 2,00/ 2,00 м, съгласно „Подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар на пл. „Света троица“ в Зона „Б“ (площад „Свобода“) – гр. Русе, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.07.2020 г., отдавани под наем за търговия с хлебни и сладкарски изделия, коледни сладки, пакетирани и насипни шоколадови изделия, бонбони, ядки, мед и пчелни продукти, с начална тръжна наемна цена за всяка къщичка поотделно – 504,00 лв. (петстотин и четири лева)  лв. (триста тридесет и шест лева) без включен ДДС, за целия период.

                 1.3. Коледни къщички, разположени в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Света Троица“, с номера 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 29, 30, всяка с размери 2,00/ 2,00 м, съгласно „Подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар на пл. „Света троица“ в Зона „Б“ (площад „Свобода“) – гр. Русе, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.06.2020 г., отдавани под наем за търговия с промишлени и занаятчийски изделия и произведения на изкуството, включващи стоки с подаръчен характер, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара – коледни сувенири, коледна украса, коледни играчки, бижута, сурвакници, коледни картички, детски играчки, с начална тръжна наемна цена за всяка къщичка поотделно – 504,00 лв. (петстотин и четири лева)  без включен ДДС, за целия период.          

                 1.4. Коледни къщички, разположени в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Света Троица“, с номера 7, 8, 11, 12, 16, 19, 20, 24, всяка с размери 2,00/ 2,00 м, подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар на пл. „Света троица“ в Зона „Б“ (площад „Свобода“) – гр. Русе, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.07.2020 г., отдавани под наем за търговия с промишлени и занаятчийски текстилни изделия, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара – шапки, шалове, коледни чорапи, коледни облекла и костюми, с начална тръжна наемна цена за всяка къщичка поотделно – 504,00 лв. (петстотин и четири лева) без включен ДДС, за целия период.

                 2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 18.12.2020 г. до 23.12.2020 г. включително, на Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228 за павилион №23 – ЧОС, от организиран в гр. Русе, зона „Б“ , пл. „Света троица“, Тематичен Коледен базар, подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар на пл. „Света троица“ в Зона „Б“ (площад „Свобода“) – гр. Русе, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.07.2020 г, за провеждане на благотворителна кампания за набиране на средства чрез предлагане на стоки с подаръчен характер, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

                 3. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 12.12.2020 г. до 23.12.2020 г. включително, на Сдружение „Български червен кръст“ БУЛСТАТ: 000703415, за нуждите на Областен съвет на български червен кръст – Русе, за павилион №27 – ЧОС, от организиран в гр. Русе, зона „Б“ , пл. „Света троица“, Тематичен Коледен базар, подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар на пл. „Света троица“ в Зона „Б“ (площад „Свобода“) – гр. Русе, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.07.2020 г, за провеждане на благотворителна кампания за набиране на средства чрез предлагане на стоки с подаръчен характер, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

          4. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 14.12.2020 г. до 30.12.2020 г. включително, на Фондация „Възстанови живот“, ЕИК: 204981182 за павилион №28 – ЧОС, от организиран в гр. Русе, зона „Б“ , пл. „Света троица“, Тематичен Коледен базар, подробна схема по чл. 56 от ЗУТ за временен Коледен базар на пл. „Света троица“ в Зона „Б“ (площад „Свобода“) – гр. Русе, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 29.07.2020 г, за провеждане на благотворителна кампания за набиране на средства чрез предлагане на стоки с подаръчен характер, съответстващи на коледно-новогодишната тематика на базара, при спазване на законодателството в областта на държавните помощи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)