Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 221

РЕШЕНИЕ № 221
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Изменя решение №184, прието с протокол №13/15.05.2008 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
На ред тридесет и девет в т.1 от решението, вместо” АПАРТАМЕНТ №9 в бл.”Вискяр”, вх.В, ет.1 в ЖК”Родина ІІ” в гр.Русе, състоящ се от стая, дневна, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 58,93 кв.м, изба №14 с площ 2,76 кв.м, заедно с 1,236% идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ:
81 000 лв. да се чете „ АПАРТАМЕНТ №6 на третия етаж, вход”Б”, жил.бл.”Карлово”, ул.”Братя Миладинови” №4, к-с”Мидия-Енос” гр.Русе, със застроена площ 58,90 кв.м, състоящ се от стая, дневна и кухня, избено помещение №1 с площ 2,70 кв.м, заедно с 2,186 % идеални части от общите части на сградата и от отстъпеното право на строеж НА СТОЙНОСТ:
82 500 лв.
т.2 от решението да се чете „Разликата в размер от 550 лв. между общинския имот и имотите , предоставени от Илиян Илиев няма да се заплаща. Дължимите данъци и такси следва да се внесат от Илиян Стоянов Илиев.
В останалата си част решението остава непроменено.