Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 225 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1  ЗГ, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1  НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Изменя т. 2 от Решение № 94, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 6/21.02.2020 г., като след текстовата част, заменя таблицата с конкретните количества продавана стояща дървесина на корен по видове, категория и местонахождение, със следната таблица на актуализираните конкретни количества продавана стояща дървесина на корен по видове, категория и местонахождение, в горските територии, собственост на Община Русе в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2020 година, които ще се продават чрез търг с явно наддаване:
№ на обектаМясто на извършване на дейността – отдел, подотделКатегория дървесинаРазмер и качeство на асортиментитеДървесен видКоличество /м3/
 41ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак1
 ЕДРАОБЩО 1
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак5
 СреднаТехнологичнаак30
41СРЕДНАОБЩО 35
 ДребнаТехнологична за ПДЧак8
 ДРЕБНАОБЩО 8
 ДърваДърва за горенеак316
 ДЪРВАОБЩО 316
  Общо за подотдел 41-р 360
 
   41 -щЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак12
 ЕДРАОБЩО 12
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак37
 СреднаТехнологичнаак105
 СРЕДНАОБЩО 142
 ДребнаТехнологична за ПДЧак32
 ДРЕБНАОБЩО 32
 ДърваДърва за горенеак717
 ДЪРВАОБЩО 717
  Общо за подотдел 41-щ 903
 
46 -аЕдраТрупи за бичане над 30 см.ак4
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак8
 ЕДРАОБЩО 12
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак2
 СреднаТехнологичнаак3
 СРЕДНАОБЩО 5
 ДърваДърва за горенеак47
 ДЪРВАОБЩО 47
  Общо за подотдел 46-а 64
      
  ДърваДърва за горенекл2
 ДЪРВАОБЩО  кл 2
 ДърваДърва за горенегбр25
46-бДЪРВАОБЩО  гбр 25
 ДърваДърва за горенездб12
  Общо здб 12
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп1
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп10
 ЕДРАОБЩО 11
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп11
46бСреднаТехнологична за ПДЧсрлп9
 СРЕДНАОБЩО 20
 ДребнаТехнологична за ПДЧсрлп1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенесрлп13
 ДЪРВАОБЩО 13
  Общо срлп 45
 ДърваДърва за горенепляс20
  ОБЩО пляс 20
  Общо за подотдел 46б 104
 
 ДърваДърва за горенегбр36
 ДЪРВАОБЩО  гбр 36
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смздб7
 ЕДРАОБЩО 7
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смздб4
46вСреднаТехнологична за ПДЧздб3
 СРЕДНАОБЩО 7
 ДребнаТехнологична за ПДЧздб1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенездб12
 ДЪРВАОБЩО 12
  Общо здб 27
 ДърваДърва за горенекл50
 ДЪРВАОБЩО 50
  ОБЩО  кл 50
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп1
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп24
 ЕДРАОБЩО 25
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп8
46вСреднаТехнологична за ПДЧсрлп6
 СРЕДНАОБЩО 14
 ДребнаТехнологична за ПДЧсрлп2
 ДРЕБНАОБЩО 2
 ДърваДърва за горенесрлп28
 ДЪРВАОБЩО 28
  Общо срлп 69
 ДърваДърва за горенецр31
 ДЪРВАОБЩО  цр 31
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смпляс5
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смпляс21
 ЕДРАОБЩО 26
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смпляс4
 СреднаТехнологична за ПДЧпляс3
 СРЕДНАОБЩО 7
 ДребнаТехнологична за ПДЧпляс1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенепляс116
 ДЪРВАОБЩО 116
  Общо пляс 150
  Общо за подотдел 46-в 363
  ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак1
46-жЕДРАОБЩО 1
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак2
 СреднаТехнологичнаак4
 СРЕДНАОБЩО 6
 ДребнаТехнологична за ПДЧак1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенеак36
 ДЪРВАОБЩО 36
  Общо за подотдел 46-ж 44
 
 СреднаТехнологичнаак3
46-иСРЕДНАОБЩО 3
 ДърваДърва за горенеак84
 ДЪРВАОБЩО 84
  Общо за подотдел 46-и 87
 
46 -кСреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак1
 СреднаТехнологичнаак5
 СРЕДНАОБЩО 6
 ДребнаТехнологична за ПДЧак1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенеак58
 ДЪРВАОБЩО 58
  Общо за подотдел 46-к 65
 
46 -нЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак7
 ЕДРАОБЩО 7
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак7
 СреднаТехнологичнаак19
 СРЕДНАОБЩО 26
 ДребнаТехнологична за ПДЧак4
 ДРЕБНАОБЩО 4
 ДърваДърва за горенеак104
 ДЪРВАОБЩО 104
  Общо за подотдел 46-н 141
 
    
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак2
 48-сЕДРАОБЩО 2
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак1
 СреднаТехнологичнаак4
 СРЕДНАОБЩО 5
 ДребнаТехнологична за ПДЧак1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенеак22
 ДЪРВАОБЩО 22
  Общо за подотдел 48-с 30
 
49-гЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смак10
 ЕДРАОБЩО 10
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смак11
 СреднаТехнологичнаак28
 СРЕДНАОБЩО 39
 ДребнаТехнологична за ПДЧак5
 ДРЕБНАОБЩО 5
 ДърваДърва за горенеак205
 ДЪРВАОБЩО 205
  Общо за подотдел 49-г 259
 
 СреднаТехнологичнаак8
49-жСРЕДНАОБЩО 8
 ДребнаТехнологична за ПДЧак1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенеак146
 ДЪРВАОБЩО 146
  Общо за подотдел 49-ж 155
      
  ДърваДърва за горенегбр45
 ДЪРВАОБЩО  гбр 45
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп132
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп179
 ЕДРАОБЩО 311
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп24
49зСреднаТехнологична за ПДЧсрлп24
 СРЕДНАОБЩО 48
 ДребнаТехнологична за ПДЧсрлп8
 ДРЕБНАОБЩО 8
 ДърваДърва за горенесрлп219
 ДЪРВАОБЩО 219
  Общо срлп 586
 ДърваДърва за горенепляс13
  Общо пляс 13
  Общо за подотдел 49-з 644
 
49-кДърваДърва за горенеак40
 ДЪРВАОБЩО 
  Общо за подотдел 49-к 40
 
50-аДърваДърва за горенеак81
 ДЪРВАОБЩО 
  Общо за подотдел 50-а 81
 
50-вДърваДърва за горенеак19
 ДЪРВАОБЩО 
  Общо за подотдел 50-в 19
 
50-дСреднаТехнологичнаак3
 СРЕДНАОБЩО 3
 ДребнаТехнологична за ПДЧак1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенеак104
 ДЪРВАОБЩО 104
  Общо за подотдел 50-д 108
 ДърваДърва за горенеКл7
 ДЪРВАОБЩО  клкл7
 ДърваДърва за горенегбр41
 ДЪРВАОБЩО  гбр 41
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смздб5
 ЕДРАОБЩО 5
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смздб1
52-аСреднаТехнологична за ПДЧздб1
 СРЕДНАОБЩО 2
 ДърваДърва за горенездб28
 ДЪРВАОБЩО 28
  Общо здб 35
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп24
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп156
 ЕДРАОБЩО 180
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп70
52-аСреднаТехнологична за ПДЧсрлп78
 СРЕДНАОБЩО 148
 ДребнаТехнологична за ПДЧсрлп14
 ДРЕБНАОБЩО 14
 ДърваДърва за горенесрлп235
 ДЪРВАОБЩО 235
  Общо срлп 577
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смпляс14
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смпляс53
 ЕДРАОБЩО 67
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смпляс10
 СреднаТехнологична за ПДЧпляс11
 СРЕДНАОБЩО 21
 ДребнаТехнологична за ПДЧпляс3
 ДРЕБНАОБЩО 3
 ДърваДърва за горенепляс219
 ДЪРВАОБЩО 219
  Общо пляс 310
 ДърваДърва за горенецр103
 ДЪРВАОБЩО  цр 103
  Общо за подотдел 52-а 1073
 ДърваДърва за горенеКл10
 ДЪРВАОБЩО  клкл10
 ДърваДърва за горенегбр9
 ДЪРВАОБЩО  гбр 9
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смбл1
 52-еЕДРАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенебл3
 ДЪРВАОБЩО 3
  Общо бл 4
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп3
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп24
 ЕДРАОБЩО 27
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп13
52-еСреднаТехнологична за ПДЧсрлп11
 СРЕДНАОБЩО 24
 ДребнаТехнологична за ПДЧсрлп3
 ДРЕБНАОБЩО 3
 ДърваДърва за горенесрлп38
 ДЪРВАОБЩО 38
  Общо срлп 92
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смпляс1
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смпляс11
 ЕДРАОБЩО 12
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смпляс3
 СреднаТехнологична за ПДЧпляс1
 СРЕДНАОБЩО 5
 ДребнаТехнологична за ПДЧпляс1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенепляс48
 ДЪРВАОБЩО 48
  Общо пляс 66
 ДърваДърва за горенецр57
 ДЪРВАОБЩО  цр 57
  Общо за подотдел 52-е 238
 ДърваДърва за горенеКл4
 ДЪРВАОБЩО  клкл4
 ДърваДърва за горенегбр29
 ДЪРВАОБЩО  гбр 29
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смбл1
 СРЕДНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенебл3
 ДЪРВАОБЩО 3
  Общо бл 4
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп7
 ЕДРАОБЩО 7
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп7
52-зСреднаТехнологична за ПДЧсрлп5
 СРЕДНАОБЩО 12
 ДребнаТехнологична за ПДЧсрлп1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенесрлп20
 ДЪРВАОБЩО 20
  Общо срлп 40
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смпляс1
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смпляс5
 ЕДРАОБЩО 6
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смпляс2
 СреднаТехнологична за ПДЧпляс1
 СРЕДНАОБЩО 3
 ДърваДърва за горенепляс26
 ДЪРВАОБЩО 26
  Общо пляс 35
 ДърваДърва за горенецр67
 ДЪРВАОБЩО  цр 67
  Общо за подотдел 52-з 179
 ДърваДърва за горенеКл3
 ДЪРВАОБЩО  клкл3
 ДърваДърва за горенегбр11
 ДЪРВАОБЩО  гбр 11
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смбл1
52-кСРЕДНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенебл3
 ДЪРВАОБЩО 3
  Общо бл 4
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп4
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп31
 ЕДРАОБЩО 35
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп10
52-кСреднаТехнологична за ПДЧсрлп11
 СРЕДНАОБЩО 21
 ДребнаТехнологична за ПДЧсрлп2
 ДРЕБНАОБЩО 2
 ДърваДърва за горенесрлп41
 ДЪРВАОБЩО 41
  Общо срлп 99
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смпляс1
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смпляс16
 ЕДРАОБЩО 17
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смпляс3
 СреднаТехнологична за ПДЧпляс3
 СРЕДНАОБЩО 6
 ДребнаТехнологична за ПДЧпляс1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенепляс48
 ДЪРВАОБЩО 48
  Общо пляс 72
 ДърваДърва за горенецр60
 ДЪРВАОБЩО  цр 60
  Общо за подотдел 52-к 249
 ДърваДърва за горенеКл2
 ДЪРВАОБЩО  клкл2
 ДърваДърва за горенегбр7
 ДЪРВАОБЩО  гбр 7
 ДърваДърва за горенебл6
  Общо бл 6
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп1
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп13
 ЕДРАОБЩО 14
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп9
52-мСреднаТехнологична за ПДЧсрлп7
 СРЕДНАОБЩО 16
 ДребнаТехнологична за ПДЧсрлп2
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенесрлп31
 ДЪРВАОБЩО 31
  Общо срлп 62
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смпляс6
 ЕДРАОБЩО 6
52-мСреднаТрупи за бичене 15 – 17 смпляс1
 СреднаТехнологична за ПДЧпляс2
 СРЕДНАОБЩО 3
 ДърваДърва за горенепляс22
 ДЪРВАОБЩО 22
  Общо пляс 31
 ДърваДърва за горенецр36
 ДЪРВАОБЩО  цр 36
  Общо за подотдел 52-м 144
 ДърваДърва за горенеКл2
 ДЪРВАОБЩО  клкл2
 ДърваДърва за горенегбр8
 ДЪРВАОБЩО  гбр 8
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смбл1
 ЕДРАОБЩО 1
52-оСреднаТрупи за бичене 15 – 17 смбл1
 СРЕДНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенебл10
 ДЪРВАОБЩО 10
  Общо бл 12
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смсрлп1
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смсрлп38
 ЕДРАОБЩО 39
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смсрлп31
52-оСреднаТехнологична за ПДЧсрлп25
 СРЕДНАОБЩО 56
 ДребнаТехнологична за ПДЧсрлп5
 ДРЕБНАОБЩО 5
 ДърваДърва за горенесрлп71
 ДЪРВАОБЩО 71
  Общо срлп 171
 ЕдраТрупи за бичене над 30 смпляс2
 ЕдраТрупи за бичене 18 – 29 смпляс15
 ЕДРАОБЩО 17
 СреднаТрупи за бичене 15 – 17 смпляс3
 СреднаТехнологична за ПДЧпляс3
 СРЕДНАОБЩО 6
 ДребнаТехнологична за ПДЧпляс1
 ДРЕБНАОБЩО 1
 ДърваДърва за горенепляс55
 ДЪРВАОБЩО 55
  Общо пляс 79
 ДърваДърва за горенецр15
 ДЪРВАОБЩО  цр 15
  Общо за подотдел 52-о 287

В останалата  част, Решение № 94, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 6 / 21.02.2020 г., не се променя.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)