Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 226 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и 2, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 46, ал. 8 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие Община Русе да дари в полза на всяко от физическите лица, посочени в нарочен списък – Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение, по 1 бр. движима вещ – частна общинска собственост – компостер.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)

Приложение 1

Семерджиево

1.         Мария  Дихова         

2.         Владислав  Иванов  

3.         Нели Тодорова         

4.         Абдил Абдалиев      

5.         Джеврие Тахирова   

6.         Галина Станева       

7.         Ибрахим Абдулов   

8.         Мюжгян Халилова  

9.         Маруся Пенчева      

10.       Пенка Мирчева        

11.       Берна Джандемирова          

12.       Емиш Салиева         

13.       Ивелина Филиева    

14.       Гьонюл Мехмедова 

15.       Жанел  Мехмедова  

16.       Ивелина Николова  

17.       Сезел Юмеров          

18.       Нурджихан Юсеинова        

19.       Айтен Реджепова    

20.       Сенай Керванова     

21.       Небает Неджибова  

Бъзън

22.       Виолетка Дочева     

23.       Денислав Ангелов   

24.       Георги Георгиев      

25.       Айлин Исмаилов     

26.       Сталиан Батанов      

27.       Костадин Христов   

28.       Сашо Русев   

29.       Дениз Кавазов          

30.       Василена Борисова  

31.       Маргаритка Тошева 

32.       Севда Узунова         

33.       Сюхад Юнузов        

34.       Богдан Пацов

35.       Танжу  Ахмед          

36.       Даниела Христова   

37.       Даринка Маринова  

Сандрово

38.       Владимир Симеонов           

39.       Богомила Георгиева

40.       Румен Райков           

41.       Ивайло Стоилов      

42.       Николай Маринов   

43.       Красимир Илиев      

44.       Александър Алеков

45.       Велислав Великов   

46.       Здравко Рашков       

47.       Добромир Великов 

48.       Велизара Митева     

49.       Светла Маринова    

50.       Йордан Йорданов    

51.       Петър Топалов         

52.       Анелия Пенкова      

53.       Пламен Данев          

54.       Ангел Ангелов         

55.       Пенко Андреев        

56.       Десислава Русева    

57.       Христо Христов      

Басарбово

58.       Павлина Кацарова   

59.       Боян Богомилов       

60.       Златко Каменаров   

61.       Георги Георгиев      

62.       Милен Герасимов    

63.       Митко Кунчев         

64.       Борис Гоначаров     

65.       Антоанета Иванова 

66.       Росен Ганев  

67.       Ивайло Иванов        

68.       Пламен Даскалов     

69.       Ирина Тодорова       

70.       Илиан Тодоров        

71.       Илия Димитров       

72.       Николай Колев        

73.       Косьо Атанасов       

74.       Милка Илиева         

75.       Атанаска Пастирова

76.       Генчо Генев  

77.       Иван Мацоев

78.       Румен Енчев 

79.       Трифон Трифонов   

80.       Георги Бакалов        

81.       Панайот Бакалов     

82.       Полина Георгиева   

83.       Богомил Даскалов   

84.       Николай Гечев         

85.       Здравко Колев         

86.       Катерина Стефанова           

87.       Алина Илиева          

88.       Николина Мацоева 

89.       Павлин Илиев          

90.       Димитър Дочев        

91.       Невена Коева

92.       Иван Пенев  

93.       Донка Драгалова     

94.       Деян Милчев

95.       Станчо Станчев       

96.       Милко Минев          

97.       Стефана Стефанова 

98.       Елица Маринова      

99.       Валентин Георгиев 

100.     Диана Йорданова    

101.     Паолина Трионска   

102.     Венцислав Георгиев

103.     Недка Узунова         

104.     Георги Петров         

105.     Стоянка Борисова    

106.     Силвия Иванова      

107.     Пенка Данева           

Тетово

108.     Свилен Кръстев       

109.     Илиян Атанасов       

110.     Снежина Великова  

111.     Гроздан Грозданов  

112.     Ширин Исмаилова  

113.     Гюлназие Хасан      

114.     Росица Великова     

115.     Деян Иванов

116.     Анатоли Ангелов    

117.     Камен Йорданов      

118.     Георги Терзиев        

119.     Любен Михалев       

120.     Генади Господинов 

121.     Ивайло Иванов        

122.     Юлиян Йорданов    

123.     Мюжгян Антонова  

124.     Димитър Пенчев      

125.     Донка Фердинандова          

126.     Венелин Великов    

127.     Милко Ангелов       

128.     Венета  Тодорова     

129.     Татяна Йовребьо     

Ястребово

130.     Ехлиман Етем          

131.     Шенай Ниазиева      

132.     Сейхан Неджатиев  

133.     Филиз Решадова      

Кв. Долапи

134.     Стефан Бонев           

135.     Данчо Дамянов        

136.     Тодор Луканов        

137.     Снежанка Ататанасова       

138.     Румен Мицов

139.     Павел Мартев           

140.     Милка Ненова         

141.     Радослав Николаев  

142.     Йордан Петров        

143.     Димитър Иванов     

144.     Йордан Димитров   

145.     Светла Кърчева        

146.     Иван Сапунджиев   

147.     Ценка Йорданова    

Николово

148.     Теодор Пасев

149.     Николай Йосифов   

150.     Марин Гюрчев         

151.     Кънушка Попова     

152.     Светла Петрова        

153.     Маринела Маринова           

154.     Наталия Димитрова

155.     Теодора Дмитрова   

156.     Богдана Илиева       

157.     Бистра Василева      

158.     Мишо Петров          

159.     Иван Панков

Червена Вода

160.     Мониела  Добрева   

161.     Лора Кърова 

162.     Анета Венкова         

163.     Еленка Димитрова  

164.     Елена Стоянова       

165.     Мартин  Симеонов  

166.     Стоян Коджабашев 

167.     Милка Коларова      

168.     Маринка Маринова 

169.     Кремена Стоянова   

170.     Елена Гаманова       

171.     Христинка Станева 

172.     Славейко Петров     

173.     Елка Коджабашева  

174.     Миглена Латинова  

175.     Никола Минков       

176.     Пенка Киселова       

177.     Николина Тодорова

Долно Абланово

178.     Петър Петров                                  

179.     Ангел Дочев                                    

180.     Йордан Лазаров                               

181.     Иван Пенчев                                    

182.     Йордан Пухлев                                

183.     Илия Христов                                  

184.     Руси Монев                                      

185.     Димитрина Станева                        

186.     Людмила Сапунджиева                  

187.     Димо Русев                                      

188.     Георги Георгиев                              

189.     Христо Лазаров                               

190.     Диляна Стефанова                          

191.     Здравко Трифонов                          

192.     Борис Арсов                                    

193.     Георги Тодоров                               

194.     Любен Йосифов                              

195.     Слави Славов                                  

196.     Йордан Маринов                             

Просена

197.     Валентина Христова

198.     Цветанка Костадинова       

199.     Димитър Пасев        

200.     Пенка Иванова        

201.     Стоян Благов

202.     Стоил Георгиев       

203.     Христина Момчилова         

204.     Огнян Атанасов       

205.     Иво Иванов  

206.     Валери Андреев       

207.     Диляна Друмева      

208.     Николай Колев        

209.     Димитър Димитров 

210.     Андрей Добрев        

211.     Александър Александров  

Кв. Средна Кула

212.     Дарина Илиева        

213.     Георги Иванов         

214.     Ивелина Сакаджиева          

215.     Габриела Махмуд    

216.     Инна Шеева  

217.     Ивелина Гайрева     

218.     Цанка Коцева           

219.     Галина Савова         

220.     Нели Шеева  

221.     Валентина Петрова 

222.     Петър Мирчев          

223.     Цветан Иванов        

224.     Йордан Иванов        

225.     Радослав Помаков   

226.     Даниела Господинов          

227.     Милен Трифонов     

Мартен

228.     Никола Николов      

229.     Петка Кабаева          

230.     Велина Линкова      

231.     Борис Данев 

232.     Иванка Камбурова  

233.     Стефан Кирилов      

234.     Емил Йорданов        

235.     Добромир Иванов   

236.     Георги Данев

237.     Боян Димитров        

238.     Виолина Михайлова

239.     Димитър Неделчев  

240.     Биляна Вълчева       

241.     Стоян Денев 

242.     Румян Капитанов    

243.     Веско Василев         

244.     Кирил Кирилов       

245.     Иринка Христова    

246.     Иван Иванов

247.     Фериде Якуб

248.     Дияна Маджарова    

249.     Деян Стойнов          

250.     Венелин Ранков       

251.     Гришка Ранков        

252.     Стефка Велева         

253.     Венцислав Иванов  

254.     Борислав Цонев       

255.     Радослав Николов   

256.     Вера Бучкова

257.     Илия Георгиев         

258.     Катя Великова         

259.     Милен Лазаров        

260.     Диан Лазаров

261.     Снежанка  Божурова           

262.     Грета Недева

263.     Гинка Маджарова    

264.     Ангелина Оврева    

265.     Пламен Христов      

266.     Цветанка Атанасова

267.     Мирослав  Цанев     

268.     Митко Митев

269.     Ивелина Енчева       

270.     Надка Ценова          

271.     Тюркян Зекерия       

272.     Христомир Христозов        

273.     Детелина Матева     

274.     Богомил Иванов      

275.     Живко Бобев

276.     Веселинка Миланова          

277.     Светлозар Иванов   

278.     Николина Пасева    

279.     Георги  Димитров   

280.     Милко Стойчев       

281.     Александър Златев  

ДЗС И Образцов Чифлик

282.     Мария Великова      

283.     Надежда Лазарова   

284.     Василка Калинова   

285.     Мариана Иванова    

Ново Село

286.     Дилян Гарвалов       

287.     Стефан Панджаров 

288.     Маринна Петрова    

289.     Венелин Петров      

290.     Румен Йорданов      

291.     Здравко Бойчев        

292.     Иван Краев   

293.     Павлин Петков        

294.     Калоян Косев

295.     Станчо  Стначев      

296.     Александър Александров  

297.     Румянка  Ръткова    

298.     Цветомир Минков   

299.     Стефан Неделчев     

300.     Пламен  Ласкаев      

301.     Сергей Генов

302.     Димо Йорданов       

303.     Иван Веелев 

304.     Антония  Малакова 

305.     Венко Малаков        

Хотанца

306.     Надя Спасова

307.     Росица Енчева         

308.     Станка Иванова       

309.     Росен Стоянов         

310.     Диана Радева

311.     Йонка Генчева         

312.     Пламен Иванов        

313.     Димитричка Василева        

314.     Даринка Петрова     

315.     Василка Парушева  

316.     Джумазие Мехмедова         

317.     Силвия Димитрова  

318.     Георги Банчев          

319.     Пламен Стефанов    

320.     Гюлфет Даудова      

тдел ПНО

Изготвил:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)