Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 228 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие Община Русе да придобие актив в частта му за строителен надзор на обект „Подмяна на магистрален водопровод DN1200, Сливо поле, град Русе“, изграден по финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/Р/РЕ/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе, компонент Подмяна на магистрален водопровод DN 1200 Сливо поле, град Русе – Лот 3“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)