Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 228 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

            На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 6б от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, Общински съвет – Русе реши:

 1. Намалява с 10 % /десет процента/ размера на вноските за наем за срока на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. по следните договори с наематели на общински имоти:
  1. Договор № 5390/26.05.2015г. – с наемател „Каризма 21“ ЕООД;
  1. Договор № 6150/13.08.2019г. – с наемател „Тирол – П“ ЕООД;
  1. Договор № 6079/28.01.2019г. и Договор № 6080/28.01.2019г. с наемател „Тирол“ ЕООД;
  1. Договор № 5791/30.08.2017 г. „Радианна Ювелир“ ООД – наемател по;
  1. „Милка Михова – 93“ ЕООД – наемател по Договор № 5537/08.04.3016г.;
  1.  ЕТ „Аери 44 – Иван Добрев“ – наемател по Договор № 5451/26.11.2015г. и Договор № 5452/26.11.2015г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)