Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 228

РЕШЕНИЕ № 228
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.6 ал.3, 5 и 9 от ПМС 175/24.07.207 г. и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава поправка в размера на средствата за работна заплата на делегираните от държавата дейности и заведения във функция „Култура” за Регионален исторически музей и Художествена галерия по решение № 192 от 15.05.2008 г., както следва:

ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ” – ГРУПА “КУЛТУРА” – 419,46 лв., считано от 01.01.2008 г. Писмо № 04-00-318/28.03.2008 г. на Министерство на културата и чл.6 ал.5 от ПМС 175/24.07.2007 г.-

Бюджетна дейност Численост – щ.брой 01.07 2008  2008 Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г. лева Ср.бр.РЗ от 01.07.2008 г. лева Ср. за РЗ 2008 г. лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6
а 1 2 3 4
Регионална библиотека 51,0    49,5 419,46 461,41 265 394
Регионален исторически музей 33,5    32,0 419,46 461,41 170 226
Художествена галерия 7,5    7,0 419,46 461,41 37 490
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ 92    88,5 419,46 461,41 476 551

СТАВА:

Бюджетна дейност Численост – щ.брой 01.07 2008  2008 Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г. лева Ср.бр.РЗ от 01.07.2008 г. лева Ср. за РЗ 2008 г. лева к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6
а 1 2 3 4
Регионална библиотека 51,0    49,5 419,46 461,41 265 394
Регионален исторически музей 33,5    32,0 419,46 461,41 172 902
Художествена галерия 7,5    7,0 419,46 461,41   38 255
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ 92    88,5 419,46 461,41 476 551