Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 228

РЕШЕНИЕ № 228
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.6 ал.3, 5 и 9 от ПМС 175/24.07.207 г. и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава поправка в размера на средствата за работна заплата на делегираните от държавата дейности и заведения във функция „Култура” за Регионален исторически музей и Художествена галерия по решение № 192 от 15.05.2008 г., както следва:

ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ” – ГРУПА “КУЛТУРА” – 419,46 лв., считано от 01.01.2008 г. Писмо № 04-00-318/28.03.2008 г. на Министерство на културата и чл.6 ал.5 от ПМС 175/24.07.2007 г.-

Бюджетна дейностЧисленост – щ.брой 01.07 2008  2008Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г. леваСр.бр.РЗ от 01.07.2008 г. леваСр. за РЗ 2008 г. лева
к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6
а1234
Регионална библиотека51,0    49,5419,46461,41265 394
Регионален исторически музей33,5    32,0419,46461,41170 226
Художествена галерия7,5    7,0419,46461,4137 490
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ92    88,5419,46461,41476 551

СТАВА:

Бюджетна дейностЧисленост – щ.брой 01.07 2008  2008Ср.бр.РЗ от 01.01.2008 г. леваСр.бр.РЗ от 01.07.2008 г. леваСр. за РЗ 2008 г. лева к.1хк.2х6+
к.1хк.3х6
а1234
Регионална библиотека51,0    49,5419,46461,41265 394
Регионален исторически музей33,5    32,0419,46461,41172 902
Художествена галерия7,5    7,0419,46461,41  38 255
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ92    88,5419,46461,41476 551