Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 230 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, и чл. 10, ал. 1, т. 3 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Допълва Решение №173, прието с Протокол №10/18.06.2020 г. на Общински съвет – Русе, като създава нова точка:

  •  Да бъдат освободени от внасяне на дивидент общинските еднолични  търговски дружества „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД, „Медицински център 1 – Русе” ЕООД, „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД, „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД, като средствата се използват от дружествата за изпълнение на инвестиционната им програма за 2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)