Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 231 от 21.06.2012 г.

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 22 от ЗМСМА във връзка с чл. 26, ал. 1 от Наредба 17 за символиката на Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Удостоява със званието “Почетен гражданин на град Русе” Георги Александров Божков за неговите изключителни заслуги и особен принос в областта на спортния живот на град Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)