Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 232 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинския съвет реши:

1. Приема следната декларация:

ДЕКЛАРАЦИЯ

Във връзка с предстоящата индексация на цената на природния газ, доставка от Русия, Комисията по енергийно и водно регулиране излезе с предложение за промяна в цената на топлоенергията и топлата вода в няколко големи български градове.
Становището на ДКЕВР за потребителите на парно от гр. Русе е повишаване на цената от 01.07.2012 г. с 11%.
Тъй като е общоизвестно, че топлофикация Русе използва твърдо гориво за производство на топлоенергия и то като остатъчна суровина, то за нас е необяснимо кое налага това увеличение на цената.
Години наред държавният орган, който е овластен да защитава интересите на българските потребители ни сюрпризира с подобни решения. Липсват аргументи и експертни оценки, които ясно да обясняват на обществеността причините за тези високи цени.
За нас е необясним факта, че в условията на финансова криза в България растат единствено цените на монополистите.
Ние общинските съветници от община Русе настояваме регулаторният орган ДКЕВР да не взема решение за повишаване цената на парното и да не позволи русенските граждани – потребители на топлоенергия да бъдат необосновано натоварени с допълнителни разходи за тази услуга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)