Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 232 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 3 и ал. 4 от Наредба за устройство и работа на органите за приватизация и следприватизационен контрол, Общински съвет – Русе реши:

  1. Освобождава Мирослава Маркова като член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.
  2. Избира Тихомир Илиев – старши експерт в отдел „Стопански дейности и анализи“ за член на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)