Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 235

РЕШЕНИЕ № 235
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.52 и чл.54 от ЗОС, общинският съвет реши:

1. Да се удължи срока за работа на временната комисия в изпълнение на решение № 103/13.03.2008 г. на ОбС – Русе до редовното заседание на общинския съвет през месец септември.
2. Времената комисия да привлече експерти от постоянните комисии по Бюджет и финанси и по Икономическа и инвестиционна политика, както следва: Мирослав Славчев, Венцислав Калчев, Петър Даскалов и Момчил Кастерлиев.
3. Избира за председател на временната комисия Венцислав Калчев.
4. Да се изготви предложение за решение, като се съпоставят вариантите за управление между общинско предприятие и търговско дружество:
– икономическа обосновка;
– предимства и недостатъци;
– социален ефект.