Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 236

Прието с Протокол № 13/12.07.2012 г.
 
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл.21, ал.1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 234, ал. 1 от ТЗ, Общинският съвет реши:

1. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Проект Русе” АД, по т. 3 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 20.07.2012 г., да предложат и да гласуват за освобождаването на Валентин Димитров Христов и Галин Тодоров Григоров като членове на Съвета на директорите.
2. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Проект Русе” АД, по т. 3 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 20.07.2012 г., да предложат и да гласуват за избирането на Община Русе за член на Съвета на директорите. Определя за представител на Община Русе за изпълнение на задълженията й в Съвета на директорите на „Проект Русе” АД Емилия Стоянова Пенева.
3. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Проект Русе” АД, по т. 3 от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 20.07.2012 г., да предложат и да гласуват за избирането на Орлин Радославов Пенков за член на Съвета на директорите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)