Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 236

РЕШЕНИЕ № 236
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

1. Утвърждава дати за провеждане на заседания на ОбС – Русе през третото тримесечие на 2008 г., както следва:
– 17.07.2008 г.
– 11.09.2008 г.