Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 237 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал.1, т.23 и т.24 от ЗМСМА  и във връзка с чл.14, т.7 и т.9 от Раздел IV  на Учредителния акт на Фондация „Русе – град  на свободния дух“ , както и с чл.4 от Правилника за реда за осъществяване на общественополезна дейност и за набиране и разходване на имуществото на Фондация „Русе – град на свободния дух“ реши:

1.Приема актуализирана Работната програма на Фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2020 г. /Приложение№1/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)