Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 237

РЕШЕНИЕ № 237

Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:

  1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”  както следва:

№ на ПИ

местност

ползвател

стойност в лв

1

78

Астарджийка

Николай Николов Мечков

217,00

  2

589

Астарджийка

Милка Димитрова Коларова

227,00

3

734

Черничева градина

Керанка Господинова Танева и Георги Иванов Георгиев

510,00

4

681

Касева чешма

Филка Гецова Филипова

240,00

5

238

Касева чешма

Иван Асенов Вълканов и Иван Желязков Георгиев

532,00

6

229

Касева чешма

Димитър Димитров Големанов и Радослав Димитров Големанов

464,00

7

449

Люляци-КР501

Харалан Милков Джингаров

127,00

 

 

КР 145

 

 

8

9

Кадишева нива

Борис Иванов Върбанов

524,00

9

17

Кадишева нива

Димитър Маринов Йорданов

457,00

 

 

КР 146

 

 

10

5

Х.Г.чешма

Николай Димитров Колев и Димитър Колев Пелтеков

954,00

11

6

Х.Г.чешма

Радул Димитров Печеняков

667,00

12

7

Х.Г.чешма

Стоян Маринов Пенев

642,00

13

9

Х.Г.чешма

Георги Димитров Иванов

589,00

14

11

Х.Г.чешма

Пламен Игнатов Игнатов

529,00

15

12

Х.Г.чешма

Йордан Иванов Нойков

563,00

16

13

Х.Г.чешма

Иван Тодоров Колев

570,00

17

14

Х.Г.чешма

Георги Ганев Кондратов

707,00

18

16

Х.Г.чешма

Валентин Йорданов Иванов

679,00

19

19

Х.Г.чешма

Антоанета Русанова Петкова

746,00

20

20

Х.Г.чешма

Матей Йорданов Янев

687,00

21

21

Х.Г.чешма

Минчо Янков Жеков

677,00

22

22

Х.Г.чешма

Пенка Николова Станева

622,00

23

23

Х.Г.чешма

Христо Йорданов Христов

618,00

24

25

Х.Г.чешма

Елеонора Колева Пейнова

530,00

25

26

Х.Г.чешма

Димитър Николов Йорданов

569,00

26

27

Х.Г.чешма

Гинка Стоянова Минчева

541,00

27

32

Х.Г.чешма

Румен Тодоров Тодоров

557,00

28

35

Х.Г.чешма

Цоню Спасов Цонев

535,00

29

36

Х.Г.чешма

Виолета Асенова Тодорова

514,00

30

37

Х.Г.чешма

Неделчо Иванов Неделчев

557,00

31

39

Х.Г.чешма

Петко Димов Жеков

586,00

32

42

Х.Г.чешма

Петър Великов Петров

535,00

33

44

Х.Г.чешма

Ивайло Данев Недев

534,00

34

47

Х.Г.чешма

Пеню Иванов Пенев

626,00

35

51

Х.Г.чешма

Григор Георгиев Велчев

425,00

36

50

Х.Г.чешма

Неделя Колева Кушчева

340,00

 

 

 

КР 147

 

 

37

2

Сметище

Димитър Колев Денев

396,00

38

3

Сметище

Иванка Данева Кънчева

782,00

39

4

Сметище

Тодора Стоянова Иванова

505,00

40

5

Сметище

Йорданка Георгиева Попова

450,00

41

6

Сметище

Недка Георгиева Рибчева

369,00

42

10

Сметище

Никола Георгиев Николов

383,00

43

11

Сметище

Илия Георгиев Стоев

365,00

44

12

Сметище

Марийка Минчева Василева

321,00

45

13

Сметище

Кънчо Кънев Кънев

352,00

46

33

Сметище

Пенчо Косев Генчев

504,00

47

42

Сметище

Юла Исаева Исаева

131,00

48

43

Сметище

Мария Рафаилова Минчева

356,00

49

44

Сметище

Валери Ангелов Иванов

367,00

50

45

Сметище

Райчо Янков Янков

234,00

51

46

Сметище

Евгения Райчева Добрева

484,00

52

47

Сметище

Стефанка Димитрова Маркова

350,00

53

48

Сметище

Стефка Димитрова Александрова

374,00

54

49

Сметище

Никола Тодоров Николов

340,00

55

50

Сметище

Райко Стоянов Райков

313,00

56

51

Сметище

Неделчо Неделчев Неделчев

322,00

57

52

Сметище

Марин Маринов Симеонов

243,00

58

54

Сметище

Иванка Минчева Василева

347,00

59

55

Сметище

Никола Иванов Петров

354,00

60

56

Сметище

Гинка Йорданова Сергеева

359,00

61

57

Сметище

Мария Петрова Сърталанска

361,00

62

59

Сметище

Галя Иванова Илиева

303,00

63

60

Сметище

Стоян Тодоров Костов

306,00

64

63

Сметище

Неда Димитрова Начева

374,00

65

64

Сметище

Венера Георгиева Великова

352,00

66

65

Сметище

Стойка Димитрова Рачева

321,00

67

66

Сметище

Койчо Стоянов Коев

560,00

68

68

Сметище

Димо Романов Димов

574,00

69

70

Сметище

Атанаска Сергеева Владимирова

389,00

70

71

Сметище

Франтишка Войтех Тулешкова

355,00

71

72

Сметище

Пенка Великова Стоянова

334,00

72

73

Сметище

Марийка Стоянова Йосифова

338,00

73

74

Сметище

Пенка Христова Бакалова

325,00

74

75

Сметище

Сана Митева Николова

357,00

75

76

Сметище

Митанка Кинкова Христова

371,00

76

77

Сметище

Георги Игнатов Иванов

398,00

77

78

Сметище

Калин Атанасов Тодоров и Елена Димова Тодорова

757,00

78

79

Сметище

Христа Господинова Маринова

442,00

79

81

Сметище

Иванка Печева Колева

414,00

80

82

Сметище

Йонка Атанасова Василева

367,00

81

83

Сметище

Радка Стоянова Хвалевска и Драган Маринов Хвалевски

750,00

82

84

Сметище

Йорданка Сергеева Владимирова

751,00

83

88

Сметище

Йорданка Маринова Пейчева

431,00

84

89

Сметище

Илона Цокова Дочева

326,00

85

90

Сметище

Димитър Йорданов Кръстев

341,00

86

93

Сметище

Георги Иванов Тайнов

378,00

87

95

Сметище

Любен Христов Резашки

343,00

88

96

Сметище

Клементина Йорданова Сандова

395,00

89

97

Сметище

Йордан Георгиев Минев

519,00

90

98

Сметище

Костадинка Василева Харманджиева

399,00

91

99

Сметище

Христо Василев Стоянов

451,00

92

100

Сметище

Павел Цветанов Спасов

457,00

93

68

Х.Г.чешма

Борис Михайлов Райков

694,00

94

221

Астарджийка

Людмила Първанова Евстатиева

191,00

95

402

Кону Бунар

Елена Иванова Маринова,Васил Петров Карабелов и Енчо Петров Карабелов

556,00

96

136

Акациите

Александър Бобилов Александров

135,00

97

22

Сметище-КР147

Цоло Александров Маринов

389,00

98

24

Сметище

Рювейде Раимова Юсеинова

343,00

99

25

Сметище

Величка Стефанова Витанова

273,00

100

26

Сметище

Пеню Игнатов Пенев

176,00

101

27

Сметище

Йордан Маринов Колев

369,00

102

28

Сметище

Невделина Любенова Кюшелиева

323,00

103

30

Сметище

Мария Кирякова Петрова

333,00

104

31

Сметище

Костадин Димитров Стоянов

323,00

105

103

Сметище

Николай Николов Петров

322,00

106

104

Сметище

Цветомир Христов Спасов

332,00

107

105

Сметище

Драгомир Костадинов Вутов

320,00

108

106

Сметище

Рада Тотева Александрова

341,00

109

107

Сметище

Виолета Драгиева Великова

555,00

110

109

Сметище

Неделчо Маринов Атанасов

310,00

111

110

Сметище

Павел Христов Павлов

326,00

112

112

Сметище

Димитър Асенов Опров

355,00

113

113

Сметище

Георги Велев Георгиев

377,00

114

114

Сметище

Велика Борисова Ангелова

420,00

115

115

Сметище

Йорданка Иванова Стоянова

384,00

116

116

Сметище

Спас Великов Неделчев

382,00

117

117

Сметище

Георги Иванов Миланов

538,00

118

119

Сметище

Веселина Георгиева Войкова

671,00

119

120

Сметище

Стефан Стоилов Данев

340,00

120

121

Сметище

Марийка Иванова Йорданова

336,00

121

122

Сметище

Иванка Борисова Колева

352,00

122

123

Сметище

Гица Иванова Георгиева

322,00

123

126

Сметище

Николина Маринова Митева

446,00

124

128

Сметище

Жанина Христова Гелкова

329,00

125

129

Сметище

Велико Димитров Зафиров

346,00

126

130

Сметище

Димитър Георгиев Димитров

309,00

127

132

Сметище

Стайко Иванов Пенев