Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 238 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 3, ал. 1 от Постановление №128 на Министерски Съвет от 29 юни 2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, Общински съвет – Русе реши:

Определя за средищни за учебната 2020/2021 г. на територията на Община Русе следните училища:

ОУ „Отец Паисий”, гр. Мартен                                        

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Семерджиево

ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Николово                  

ОУ „Г. С. Раковски”, с. Ново село

ОУ „Иван Вазов”, гр. Русе                         

ОУ „Ангел Кънчев”, гр. Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)