Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 239

РЕШЕНИЕ № 239
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.57, ал.1 от ЗУТ, чл.14, ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1; чл.5 и чл.21, ал.3 от Наредба №7, чл.31, ал.1, т.1.2.-А. и ал.3; чл.45 от Наредба №12; раздел І, чл.2, ал.1, т.38 от Наредба №2, Общинският съвет реши:
І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг за отдаване под наем на части от терени ПОС за разполагане на РИЕ с площ над 3,00 кв. м. за срок от пет години, както следва:
1. Позиция №30-А от общата схема – в разделителната ивица на бул. “България”, под ж.к. „Дружба-2”, с размери 4,00м/3,00м
2. Позиция № 57-А от общата схема – кръгово движение “Дунав мост”, срещу ГКПП, с размери 4,00м/3,00м
3.Позиция № 116-А от общата схема – ул. “Филип Станиславов”, с размери 4,00м/3,00м
4.Позиция № 116-Б от общата схема – бул. “Христо Ботев”, пресечката след светофара посока „Печатни платки”, с размери 4,00м/3,00м
5.Позиция № 150-А от общата схема – кръгово движение, ъгъла на бул. “Цар Освободител” и бул. „Липник”, с размери 4,00м/3,00м
6. Позиция № 195-А от общата схема – кръгово движение срещу “Мототехника”, с размери 4,00м/3,00м 7. Позиция № 197-А от общата схема – бул.”Липник”, посока КАТ – център, в дясно преди бензиностанция „ГЕЯ”, с размери 4,00м/3,00м
8. Позиция № 199-А от общата схема – булл. “Липник”, в дясно посока център, между “МОТОПФОЕ” и бивш завод “Петър Караминчев”, с размери 4,00м/3,00м
9. Позиция № 214 от общата схема – рекламна колона, “Ларгото”, пред операта с размери 3,00м/3,60м.
Началната наемна цена, съгласно чл.2, ал.1, т. 38 от Наредба №2 на ОбС е 15,44лв./кв.м. изобразителна площ без ДДС.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг по т.І, след влизане в сила Решението на Общинския съвет, да издаде заповеди и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг със срок на договорите пет години.