Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 24 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал.1 и чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 249, ал. 9, т.1 от ЗМВР и чл.26, ал. 2, т.4 и  чл.46, ал.8 от Наредба №1 за общинската собственост  на Общински съвет – Русе, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие да се дарят на ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – РУСЕ, БУЛСТАТ 129009895, с адрес на управление Община Русе, гр. Русе, бул. „Генерал Скобелев“ №49, движими вещи – частна общинска собственост – 2 бр. употребявани леки автомобили, както следва:

1.   Лек автомобил PEUGEOT 301

NEW ALLURE 1,5 e-HDI 102 BVM6 EURO 6.2

Шаси: VF3DDYHYSJJ826403

Двигател: 10Q3BF0147163

ДКН: CB8552HB,

2.  Лек автомобил PEUGEOT 301

NEW ALLURE 1,5 BlueHDI 102 BVM6 EURO 6

Шаси: VF3DDYHYSKJ816366

Двигател: 10Q3BF0543673

ДКН: CB4163PB

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)