Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 240

РЕШЕНИЕ № 240
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 1, 2, 6, 13 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.; чл.21, ал.1 от Наредба №7 и чл.51-б от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:

1. Павилион на Български спортен тотализатор /т.358/ на ул. “Цар Освободител” №40 с площ – 14,85кв.м. и начална наемна цена 175,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.13 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
2. Павилион за обличане на копчета /т.506/ на ул. “Велико Търново” и ул. „Княжеска” с площ – 3,00кв.м. и начална наемна цена 16,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.6 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
3. Павилион за ветеринарна аптека и агроаптека /т.507/ на бул. “Родина” в близост до кооперативния пазар с площ – 71,25кв.м. и начална наемна цена 319,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.2 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
4. Павилион за вестници и списания /т.509/ в ж.к. “Дружба -3” кв.594 с площ – 2,00кв.м. и начална наемна цена 22,00лв. , определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.1 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите, съгласно точка І.