Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 241

РЕШЕНИЕ № 241
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.55 и чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.1, т.т. 20, 24 и ал.2; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба № 2.; чл.21, ал.1 от Наредба №7, Общинският съвет реши:

І. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени ПОС, за поставяне на:
1. Ледена пързалка за зимен период – от 01.11. до 30.03. на годината, пред новопостроената сграда до х-л „Дунав” и „Ларгото” по чл.56 от ЗУТ, съгласно указания начин в индивидуалната схема, одобрена от гл. архитект, с площ – 300,00кв.м. (20,00/15,00м) и обслужващ навес с площ 71,50кв.м.(5,50м/13,00м) и начална наемна цена 15,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.20 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
2. Открити оградени площадки – открити складове за негорими строителни материали по чл.55 от ЗУТ, съгласно схемата, с площ от 2800,00кв. м. и 1628,00кв.м. и начална наемна цена съответно 2815,00лв. и 1643,00лв., определени съгласно раздел І, чл.2, ал.1, т.24 и ал.2 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2. ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публичен търг по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили публичния търг.
Срок на договорите, съгласно точка І.