Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 242

РЕШЕНИЕ № 242
Прието с Протокол № 16/17.07.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал.1, 2, 3 от ЗОС и чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредба № 1 на ОбС – Русе; раздел І, чл.2, ал. 1, т.т.20, 20-Б, 24 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2 на ОбС – Русе, Общински съвет – Русе реши:

І. Дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години на:
1. Поземлен имот, в гр. Русе, ж.к. “Родина”, ул.„Чипровци”, описан в АОС №5389 от 16.04.2008г., състоящ се от общо 1662,00 кв.м., с открит басейн от 312,00 кв.м. и битова сграда от 118,00 кв.м., в която са разположени каса, склад, съблекални, лекарски кабинет и санитарен възел. Началната месечна наемна цена – 300,00лв. е определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.т.20, 20-Б, 24 ; раздел ІІ, чл.чл.3 и 5 от Наредба №2.
2. Поземлен имот, в гр. Русе, ж.к. “Локомотив”, ул.„Цветница”, описан в АОС №5408 от 12.05.2008г., състоящ се от общо 2056,00 кв.м., с открит басейн от 312,00 кв.м. и начална месечна наемна цена – 240,00лв., определена съгласно раздел І, чл.2, ал.1 , т.т.20 и 20-Б; раздел ІІ, чл.чл.3, и 5 от Наредба №2.
ІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на публично оповестен конкурс по точка І. след влизане в сила Решението на Общинския съвет и сключи договор за наем за срок от десет години с лицата спечелили публично оповестения конкурс.
ІІІ. Конкурсните условия да бъдат одобрени от Общински съвет – Руссе.