Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 244 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

            На основание чл.63, ал. 2 от ПОДОбС, общинският съвет реши:

  1. Утвърждава дати за провеждане на заседанията на ОбС – Русе  за периода от месец април 2020 г. до месец юли 2020 г., както следва:
    1. 10.09.2020 г.
    1. 22.10.2020 г
    1. 19.11.2020 г.
    1. 14.12.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)