Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 245 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, общинският съвет реши:
1. Дава съгласие да бъде удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 03.06.2013 г., вх. рег. № 8479 от 11.06.2013 г., вписан под № 92, том 9, дв. вх. рег. 8305 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с Цветомир Дичев Ангелов за землището на град Русе за срок от 5 стопански години.
2. Дава съгласие да бъде удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 10684 от 02.09.2011 г., вп. под № 174, том 10, дв. вх. рег. № 10436 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с „Ви Бул Трейд“ ЕООД за землището на с. Ново село за срок от 5 стопански години.
3. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 10683 от 02.09.2011 г., вп. под № 167, том 10, дв. вх. рег. № 10388 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с „Ви Бул Трейд“ ЕООД за землището на с. Ястребово за срок от 5 стопански години.
4. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 11415 от 19.09.2011 г., вп. под № 47, том 11, дв. вх. рег. № 11103 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с „Ви Бул Трейд“ ЕООД за землището на с. Семерджиево за срок от 5 стопански години.
5. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 9986 от 18.08.2011 г., вп. под № 47, том 10, дв. вх. рег. № 9703 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с ЕТ „Дием – Дичо Дичев“ за землището на с. Бъзън за срок от 5 стопански години.
6. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 9990 от 18.08.2011 г., вп. под № 45, том 10, дв. вх. рег. № 9701 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с ЕТ „Дием – Дичо Дичев“ за землището на град Русе за срок от 5 стопански години.
7. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.10.2011 г., вх. рег. № 16869 от 23.12.2011 г., вп. под № 273, том 15, дв. вх. рег. № 16425 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с ЕТ „Дием – Дичо Дичев“ за землището на град Русе за срок от 5 стопански години.
8. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 9987 от 18.08.2011 г., вп. под № 51, том 10, дв. вх. рег. № 9707 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с ЕТ „Дием – Дичо Дичев“ за землището на с. Червена вода за срок от 5 стопански години.
9. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 20.10.2011 г., вх. рег. № 13265 от 21.10.2011 г., вп. под № 262, том 12, дв. вх. рег. № 12903 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с ЕТ „Дием – Дичо Дичев“ за землището на с. Червена вода за срок от 5 стопански години.
10. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 22.12.2011 г., вх. рег. № 217 от 11.01.2012 г., вп. под № 38, том 1, дв. вх. рег. № 242 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с „Берус“ ООД за землището на град Русе за срок от 5 стопански години.
11. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 10079 от 19.08.2011 г., вп. под № 64, том 10, дв. вх. рег. № 9800 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с Александър Георгиев Дърмонджиев за землището на с. Ново село за срок от 5 стопански.
12. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 11573 от 21.09.2011 г., вп. под № 86, том 11, дв. вх. рег. № 11252 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен със Захари Георгиев Савов за землището на град Мартен за срок от 5 стопански години.
13. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 2193 от 05.03.2012 г., вп. под № 127, том 2, дв. вх. рег. № 2124 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с Петко Минков Йорданов за землището на с. Сандрово за срок от 5 стопански години.
14. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 07.11.2011 г., вх. рег. № 2731 от 15.03.2012 г., вп. под № 280, том 2, дв. вх. рег. № 2677 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с „Ривис“ ООД за землището на с. Просена за срок от 5 стопански години.
15. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 10207 от 24.08.2011 г., вп. под № 82, том 10, дв. вх. рег. № 9917 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен с Георги Александров Дърмонджиев за землището на с. Червена вода за срок от 5 стопански години.
16. Дава съгласие да бъдe удължен договор за наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд от 11.08.2011 г., вх. рег. № 11414 от 19.09.2011 г., вп. под № 52, том 11, дв. вх. рег. № 11113 по описа на Служба по вписванията – Русе, сключен със ЗКПУ „Каран“ за землището на с. Червена вода срок от 5 стопански години.
17. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише анекси към договорите по предходните точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)