Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 248 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 62, ал. 2 от АПК, Общинският съвет реши:
1. Поправя очевидна фактическа грешка в т. 1 от Решение №187, прието с Протокол №8/21.04.2016 г. на Общински съвет – Русе, като вместо „срок на предявяване за плащане до 11.01.2024 г.“ да се чете „срок на предявяване за плащане до 11.02.2024 г.“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)