Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 248 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Русе реши:

  1. Дава съгласие Общинско радио – Русе да увеличи програмата си на излъчване от един на два часа, като се стартира процедура за промяна на лиценза в СЕМ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)