Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 249 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за побратимяване между Община Русе (Република България) и гр. Ичун (Китайска народна република).
  2. Общински съвет – Русе упълномощава Кмета на Община Русе да подпише Споразумение за побратимяване между Община Русе (Република България) и гр. Ичун (Китайска народна република).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)