Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 250 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2,  във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1  ЗГ, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 2, чл. 49, ал. 1, т. 1  НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:

  1. Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дървесина в ОГФ, в отдели 10-а; 10-б; 11-е; 11-к; 11-н; 11-п; 11-р; 11-с; 11- т; 11-у; 11-з; 11-ц; 198- к; 198- е; 198-г; 198- л; 198-м; 198- о; 199- а; 199-д; 199-е; 199-в; 199- г; 199-з; 204-а; 204-д; 204-г, находящи се в землищата на с. Николово и гр. Русе, собственост на Община Русе, с конкретни количества и цени на продаваната дървесина, в съответните подотдели, както следва:
№ на обектаМясто на извършване на дейността – отдел, подотделКатегория дървесинаРазмер и качeство на асортиментитеДървесен видКоличество /м3/Цена за продажба на коренСтойност /лв. без ДДС/
 10-aДърваДърва за горенесм435.00140.00
 ДЪРВАОБЩО 4 140.00
  Общо чб 4 140.00
 ДърваДърва за горенеяс252.00104.00
 ДЪРВАОБЩО 2 104.00
  Общо яс 2 104.00
  Общо за подотдел 10-б 6 244.00
      
 10-бДърваДърва за горенечб235.0070.00
 ДЪРВАОБЩО 2 70.00
 Общо чб 2 70.00
ДърваДърва за горенеяс152.0052.00
 ДЪРВАОБЩО 1 52.00
  Общо яс 1 52.00
  Общо за подотдел 10-б 3 122.00
  
11-еДърваДърва за горенечб335.00105.00
ДЪРВАОБЩО 3 105.00
 Общо чб 3 105.00
ДърваДърва за горенеак146.0046.00
ДЪРВАОБЩО 1 46.00
 Общо ак 1 46.00
ДърваДърва за горенебрз334.00102.00
ДЪРВАОБЩО 3 102.00
 Общо брз 3 102.00
ДърваДърва за горенепляс852.00416.00
ДЪРВАОБЩО 8 416.00
 Общо пляс 8 416.00
 Общо за подотдел 11-е 15 669.00
11-кДърваДърва за горенепляс1552.00780.00
ДЪРВАОБЩО 15 780.00
 Общо пляс 15 780.00
  Общо за подотдел 11-к 15 780.00
11-нДърваДърва за горенеяс152.0052.00
ДЪРВАОБЩО 1 52.00
 Общо яс 1 52.00
  Общо за подотдел 11-н 1 52.00
  
11-рДърваДърва за горенечб435.00140.00
ДЪРВАОБЩО 4 140.00
 Общо чб 4 140.00
ДърваДърва за горенеак146.0046.00
ДЪРВАОБЩО 1 46.00
 Общо ак 1 46.00
 Общо за подотдел 11-р 5 186.00
11-сДърваДърва за горенечб235.0070.00
ДЪРВАОБЩО 2 70.00
 Общо чб 2 70.00
ДърваДърва за горенепляс752.00364.00
ДЪРВАОБЩО 7 364.00
 Общо пляс 7 364.00
 Общо за подотдел 11-с 9 434.00
11-тДърваДърва за горенечб135.0035.00
ДЪРВАОБЩО 1 35.00
 Общо чб 1 35.00
ДърваДърва за горенеяв252.00104.00
ДЪРВАОБЩО 2 104.00
 Общо яв 2 104.00
 Общо за подотдел 11-т 3 139.00
11-уДърваДърва за горенечб135.0035.00
ДЪРВАОБЩО 1 35.00
 Общо чб 1 35.00
ДърваДърва за горенепляс552.00260.00
ДЪРВАОБЩО 5 260.00
 Общо пляс 5 260.00
 Общо за подотдел 11-у 6 295.00
11-зДърваДърва за горенебрз134.0034.00
ДЪРВАОБЩО 1 34.00
 Общо брз 1 34.00
ДърваДърва за горенепляс552.00260.00
ДЪРВАОБЩО 5 260.00
 Общо пляс 5 260.00
 Общо за подотдел 11-з 6 294.00
11-цДърваДърва за горенечб135.0035.00
ДЪРВАОБЩО 1 35.00
 Общо чб 1 35.00
  Общо за подотдел 11-ц 1 35.00
  
198-кДърваДърва за горенеела135.0035.00
ДЪРВАОБЩО 1 35.00
 Общо ела 1 35.00
ДърваДърва за горенегбр147.0047.00
ДЪРВАОБЩО 1 47.00
 Общо гбр 1 47.00
ДърваДърва за горенебл252.00104.00
ДЪРВАОБЩО 2 104.00
 Общо бл 2 104.00
ДърваДърва за горенездб252.00104.00
ДЪРВАОБЩО 2 104.00
 Общо здб 2 104.00
ДърваДърва за горенесрлп140.0040.00
ДЪРВАОБЩО 1 40.00
 Общо срлп 1 40.00
 Общо за подотдел 198-к 7 330.00
198-еДърваДърва за горенечб735.00245.00
ДЪРВАОБЩО 7 245.00
 Общо чб 7 245.00
ДърваДърва за горенесрлп2240.00880.00
ДЪРВАОБЩО 22 880.00
 Общо срлп 22 880.00
ДърваДърва за горенепляс452.00208.00
ДЪРВАОБЩО 4 208.00
 Общо пляс 4 208.00
 Общо за подотдел 198-е 33 1333.00
194-гДърваДърва за горенесм135.0035.00
ДЪРВАОБЩО 1 35.00
 Общо см 1 35.00
ДърваДърва за горенебл152.0052.00
ДЪРВАОБЩО 1 52.00
 Общо бл 1 52.00
ДърваДърва за горенепляс152.0052.00
ДЪРВАОБЩО 1 52.00
 Общо пляс 1 52.00
 Общо за подотдел 194-г 3 139.00
198-лДърваДърва за горенездб252.00104.00
ДЪРВАОБЩО 2 104.00
 Общо здбсм 2 104.00
ДърваДърва за горенекл147.0047.00
ДЪРВАОБЩО 1 47.00
 Общо кл 1 47.00
ДърваДърва за горенесрлп340.00120.00
ДЪРВАОБЩО 3 120.00
 Общо срлп 3 120.00
 Общо за подотдел 198-л 6 271.00
  
198-мДърваДърва за горенегбр547.00235.00
ДЪРВАОБЩО 5 235.00
 Общо гбр 5 235.00
ДърваДърва за горенездб1552.00780.00
ДЪРВАОБЩО 15 780.00
 Общо здб 15 780.00
ДърваДърва за горенепкл247.0094.00
ДЪРВАОБЩО 2 94.00
 Общо пкл 2 94.00
ДърваДърва за горенесрлп2340.00920.00
ДЪРВАОБЩО 23 920.00
 Общо срлп 23 920.00
ДърваДърва за горенеяс152.0052.00
ДЪРВАОБЩО 1 52.00
 Общо яс 1 52.00
 Общо за подотдел 198-м 46 2081.00
  
198-оДърваДърва за горенечб3035.001050.00
ДЪРВАОБЩО 30 1050.00
 Общо чб 30 1050.00
ДърваДърва за горенеак146.0046.00
ДЪРВАОБЩО 1 46.00
 Общо ак 1 46.00
ДърваДърва за горенегбр147.0047.00
ДЪРВАОБЩО 1 47.00
 Общо гбр 1 47.00
ДърваДърва за горенепкл235.0070.00
ДЪРВАОБЩО 2 70.00
 Общо пкл 2 70.00
ДърваДърва за горенесрлп540.00200.00
ДЪРВАОБЩО 5 200.00
 Общо срлп 5 200.00
ДърваДърва за горенеяс152.0052.00
ДЪРВАОБЩО 1 52.00
 Общо яс 1 52.00
 Общо за подотдел 198-о 40 1465.00
  
199-аДърваДърва за горенегбр147.0047.00
ДЪРВАОБЩО 1 47.00
 Общо гбр 1 47.00
ДърваДърва за горенездб352.00156.00
ДЪРВАОБЩО 3 156.00
 Общо здб 3 156.00
ДърваДърва за горенесрлп1040.00400.00
ДЪРВАОБЩО 10 400.00
 Общо срлп 10 400.00
ДърваДърва за горенепляс252.00104.00
ДЪРВАОБЩО 2 104.00
 Общо пляс 2 104.00
 Общо за подотдел 199-а 16 707.00
  
199-вДърваДърва за горенегбр147.0047.00
ДЪРВАОБЩО 1 47.00
 Общо гбр 1 47.00
ДърваДърва за горенездб252.00104.00
ДЪРВАОБЩО 2 104.00
 Общо здб 2 104.00
ДърваДърва за горенесрлп240.0080.00
ДЪРВАОБЩО 2 80.00
 Общо срлп 2 80.00
ДърваДърва за горенеяс352.00156.00
ДЪРВАОБЩО 3 156.00
 Общо яс 3 156.00
 Общо за подотдел 199-в 8 387.00
  
199-дДърваДърва за горенекгбр147.0047.00
ДЪРВАОБЩО 1 47.00
 Общо кгбр 1 47.00
ДърваДърва за горенездб552.00260.00
ДЪРВАОБЩО 5 260.00
 Общо здб 5 260.00
ДърваДърва за горенепкл147.0047.00
ДЪРВАОБЩО 1 47.00
 Общо пкл 1 47.00
ДърваДърва за горенесрлп1435.00490.00
ДЪРВАОБЩО 14 490.00
 Общо срлп 14 490.00
ДърваДърва за горенеяс552.00260.00
ДЪРВАОБЩО 5 260.00
 Общо яс 5 260.00
 Общо за подотдел 199-д 26 1104.00
  
199-еДърваДърва за горенегбр547.00235.00
ДЪРВАОБЩО 5 235.00
 Общо гбр 5 235.00
ДърваДърва за горенездб1552.00780.00
ДЪРВАОБЩО 15 780.00
 Общо здб 15 780.00
ДърваДърва за горенепкл247.0094.00
ДЪРВАОБЩО 2 94.00
 Общо пкл 2 94.00
ДърваДърва за горенесрлп2140.00840.00
ДЪРВАОБЩО 21 840.00
 Общо срлп 21 840.00
ДърваДърва за горенеяс452.00208.00
ДЪРВАОБЩО 4 208.00
 Общо яс 4 208.00
 Общо за подотдел 199-е 47 2157.00
199-гДърваДърва за горенездб152.0052.00
ДЪРВАОБЩО 1 52.00
 Общо здбсм 1 52.00
ДърваДърва за горенеяс152.0052.00
ДЪРВАОБЩО 1 52.00
 Общо яс 1 52.00
ДърваДърва за горенесрлп140.0040.00
ДЪРВАОБЩО 1 40.00
 Общо срлп 1 40.00
 Общо за подотдел 199-г 3 144.00
  
199-зДърваДърва за горенечб135.0035.00
ДЪРВАОБЩО 1 35.00
 Общо чб 1 35.00
ДърваДърва за горенесм235.0070.00
ДЪРВАОБЩО 2 70.00
 Общо см 2 70.00
ДърваДърва за горенездб452.00208.00
ДЪРВАОБЩО 4 208.00
 Общо здб 4 208.00
ДърваДърва за горенепкл152.0052.00
ДЪРВАОБЩО 1 52.00
 Общо пкл 1 52.00
ДърваДърва за горенесрлп140.0040.00
ДЪРВАОБЩО 1 40.00
 Общо срлп 1 40.00
 Общо за подотдел 199-з 9 405.00
  
204-аДърваДърва за горенегбр147.0047.00
ДЪРВАОБЩО 1 47.00
 Общо гбр 1 47.00
ДърваДърва за горенездб352.00156.00
ДЪРВАОБЩО 3 156.00
 Общо здб 3 156.00
ДърваДърва за горенесрлп440.00160.00
ДЪРВАОБЩО 4 160.00
 Общо срлп 4 160.00
ДърваДърва за горенепкл347.00141.00
ДЪРВАОБЩО 3 141.00
 Общо пкл 3 141.00
 Общо за подотдел 204-а 11 504.00
204-дДърваДърва за горенездб252.00104.00
ДЪРВАОБЩО 2 104.00
 Общо здбсм 2 104.00
ДърваДърва за горенесрлп940.00360.00
ДЪРВАОБЩО 9 360.00
 Общо срлп 9 360.00
 Общо за подотдел 204-д 11 464.00
204-гДърваДърва за горенездб152.0052.00
ДЪРВАОБЩО 1 52.00
 Общо здбсм 1 52.00
ДърваДърва за горенегбр147.0047.00
ДЪРВАОБЩО 1 47.00
 Общо гбр 1 47.00
ДърваДърва за горенесрлп1240.00480.00
ДЪРВАОБЩО 12 480.00
 Общо срлп 12 480.00
 Общо за подотдел 204-г 14 579.00
 ОБЩО 350 15320.00

В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)